Registration

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz usunąć swoje konto.

Save your time by registering on Kokos.pl with your Facebook account:

Administratorem danych osobowych niezbędnych w procesie płatności, w tym podanych powyżej, jest Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji płatności oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych, ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji płatności. Płatnikowi przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
Do you already have an account in Kokos? Log in to make the registration process faster.