Cennik

REJESTRACJA
Opłata za rejestrację 0,00 zł
Korzystanie z konta 0,00 zł
KOSZTY WPŁAT
Alior, Alior Sync, mBank, multiBank, BRE, BZWBK, Inteligo, Pekao SA, PKO BP, Deutsche Bank Pozostałe banki
PLN 0,00 zł 0,00 zł
EUR zgodnie z obowiącującą taryfą opłat i prowizji w Twoim banku
USD
CHF
GBP
KOSZTY WYPŁAT
Alior, Alior Sync, BZWBK, Inteligo, Pekao SA, PKO BP, Deutsche Bank mBank, multiBank, BRE Pozostałe banki
PLN 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
EUR 0,00 zł / 5,00 zł* 0,00 zł / 5,00 zł*
USD 0,00 zł / 6,00 zł* 0,00 zł / 9,00 zł*
CHF
GBP

* Przy wypłacie z Salda lub Portmonetki

Opłata za wypłatę ręczną będąca wynagrodzeniem Spółki Blue Media S.A., pokrywająca opłatę za nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

Portmonetka Saldo
PLN 0,0025% 0,00% 0,075% 0,00%
EUR
USD
CHF
GBP
INNE OPŁATY
Prowizja od transakcji 0,15%/0,00%*
Wydanie potwierdzenia transakcji w formie elektronicznej 0,00 zł
Wydanie potwierdzenia transakcji w formie papierowej 5,00 zł
Wydanie faktury w formie elektronicznej 0,00 zł
Obsługa płatności online dla wpłat do serwisu 1,00 zł
Pakiet SMS - 10 szt. 1,50 zł
Pakiet SMS - 50 szt. 7,50 zł
Pakiet SMS - 100 szt. 15,00 zł
Pakiet SMS - 500 szt. 75,00 zł

* Dla transakcji wymiany w walucie frank szwajcarski

KURS PRZYJĘTY DO PRZEWALUTOWANIA
Kurs referencyjny Kurs rzeczywisty
EUR/PLN 4,2747 4,0610
USD/PLN 3,6408 3,4588
CHF/PLN 3,7641 3,5759
GBP/PLN 4,6882 4,4538